Valget

Valget

Tenk deg at jeg tilbød deg å velge mellom fire gaver:
  • Det originale Mona Lisa
  • Nøklene til en splitter ny Lamborghini
  • 5 millioner kroner i kontanter
  • En fallskjerm

Du kan bare velge én. Hva hadde du valgt? Før du bestemmer deg; her er litt informasjon som vil hjelpe deg å ta det klokeste valget: Du er nødt til å hoppe ut av et fly i 3000 meters høyde.

Hjelper det deg å skjønne sammenhengen? Det burde det, for du trenger fallskjermen. Den er den eneste av de fire gavene som vil hjelpe deg i ditt dilemma. De andre gavene har kanskje en viss verdi, men de er ubrukelige når du møter tyngdeloven i et fall på 3000 meter. Kunnskapen om at du må hoppe burde skape en sunn frykt i deg – og den typen frykt er god fordi den kan redde ditt liv. Husk det.

La oss nå ta for oss de fire store religionene:

  • Hinduisme
  • Buddhisme
  • Islam
  • Kristendom

Hvilken religion bør du velge? Men før du bestemmer deg, her er litt informasjon som vil hjelpe deg til å ta det klokeste valget: Hele menneskeheten står på randen av evigheten. Vi kommer alle til å dø. Vi må alle passere gjennom dødens dør. Det kan skje oss om tjue år, eller seks måneder… eller i dag. For de aller fleste mennesker er døden et stort og skremmende sprang inn i det ukjente. Så hva bør vi gjøre?

Husker du at det var din kunnskap om det kommende hoppet som skapte sunn frykt i deg, og den frykten hjalp deg å ta det rette valget? Du vet hva tyngdeloven kan gjøre med deg. På samme måte skal vi nå se på en annen lov, og forhåpentligvis vil din kunnskap om hva den kan gjøre med deg hjelpe deg å ta det rette valget angående det viktigste spørsmålet i livet. Så heng med meg – og husk å la frykten virke til din fordel.

Spranget

Når vi dør skal vi stå ansikt til ansikt med det som kalles «syndens og dødens lov.»1 Vi kjenner den Loven som «De Ti Bud.»

Så la oss se på den Loven og finne ut hvordan det vil gå når du står foran den på Dommens Dag. Har du elsket Gud mer enn alt annet? Er Han først i ditt liv? Han burde være det. Han har gitt deg livet ditt og alt som er verdifullt for deg. Elsker du Ham av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand? Det er kravet til det Første Budet. Eller har du brutt det Andre Budet ved å lage deg en egen gud i dine egne tanker som du er komfortabel med – hvor du sier «Min gud er en kjærlig og barmhjertig gud som aldri ville sendt noen til Helvete»? Den guden eksisterer ikke; han er et produkt av din fantasi. Å skape en gud i ditt sinn (ditt eget bilde av Gud) er noe Bibelen kaller «avgudsdyrkelse». Avgudsdyrkere kommer ikke inn i Himmelen.

Har du noen gang misbrukt Guds navn, som et banneord for å uttrykke avsky? Det kalles «blasfemi», og er svært alvorlig i Guds øyne. Dette er å bryte det Tredje Bud, og Bibelen sier at Gud ikke vil holde ham uskyldig som misbruker Hans navn.

Har du alltid æret dine foreldre, og holdt Sabbaten hellig? Hvis ikke har du brutt det Fjerde og Femte Bud. Har du noen gang hatet noen? Bibelens sier ”Hver den som hater sin bror, er en morder.”2

Det Syvende er «Du skal ikke drive hor», men Jesus sa «Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.»3 (Det Syvende Budet inkluderer sex før ekteskapet.) Har du noen gang sett på noen med begjær eller hatt sex utenfor ekteskapet? Hvis du har det, så har du brutt det Budet.

Har du noen gang fortalt en løgn? Noen gang stjålet noe, uansett verdi? Hvis du har det, så er du en løgnaktig tyv. Bibelen forteller oss, «Falske lepper er en styggedom for Herren,»4 fordi Han er sannhetens og hellighetens Gud. Har du vært misunnelig og begjært andre menneskers ting? Dette er et brudd på det Tiende Budet.

Lille Jessica

Slik er altså Guds moralske Lov, som vi alle skal møte. Vi kommer alle til å være uten unnskyldning når vi står foran Gud fordi Han har gitt oss vår samvittighet så vi skal vite hva som er rett og galt. Hver gang vi lyver, stjeler, driver hor, dreper og så videre, vet vi at det er galt. Så her er det livsviktige spørsmålet: På Dommens Dag, når Gud dømmer deg, vil du bli funnet skyldig eller uskyldig i å ha brutt denne Loven? Tenk før du svarer. Vil du komme til Himmelen eller Helvete? Bibelen advarer om at alle mordere, avgudsdyrkere, løgnere, tyver, horkarer vil ende opp i Helvete.5 Så hvor ender du opp?

Kanskje tanken på å ende opp i Helvete ikke skremmer deg fordi du ikke tror på det. Det er det samme som å stå i en åpen dør i et fly 3.000 meter over bakken og si «Jeg tror ikke det vil bli noen konsekvenser hvis jeg hopper uten fallskjerm.»

Å si at å bryte Guds Lov ikke vil ha noen konsekvenser er det samme som å si at Gud er urettferdig, at Han er ond. Her er grunnen.

24. februar 2005 ble en ni år gammel jente rapportert savnet fra sitt hjem i Homosassa, Florida. Tre uker senere oppdaget politiet at hun hadde blitt kidnappet, brutalt voldtatt og til slutt begravd levende. Lille Jessica Lunsford ble funnet bundet i knelende posisjon, tviholdende på et kosedyr.

Hvordan reagerer du?

Hva føler du overfor den mannen som drepte den hjelpeløse jenta på en så ubeskrivelig ondskapsfull måte? Er du sint? Jeg håper det. Jeg håper du er rasende. Om du ikke brydde deg om hennes skjebne ville det avsløre noe forferdelig om din karakter.

Tror du Gud ikke bryr seg om slike onde handlinger? Det kan du være sikker på at Han gjør. Han er rasende på dem.

Den Allmektige Guds vrede mot all ondskap er bevis på Hans godhet. Om Han ikke var sint ville Han ikke være god. Vi kan ikke separere Guds godhet fra Hans vrede. Igjen, om Gud er god av natur må Han være usigelig rasende på ondskap.

Men Hans godhet er så stor at Hans sinne ikke bare er gjeldende mot slik ondskap som voldtekt og mord. Ingen ting er skjult for Hans rene og hellige øyne. Han er rasende på tortur, terrorisme, abort, tyveri, løgn, utroskap, sex før ekteskapet, pedofili, homoseksualitet og blasfemi. Han ser også tankelivet vårt, og kommer til å dømme oss for vårt hjertes skjulte synder: for begjær, hat, opprør, grådighet, urene fantasier, utakknemlighet, egoisme, sjalusi, stolthet, misunnelse, uærlighet, og så videre. Jesus advarte, «Men jeg sier dere, at ethvert unyttig ord menneskene taler skal de gjøre regnskap for på dommens dag»6 (vår uthevning).

Bibelen sier at Guds vrede «blir over» enhver av oss,7 og at hver gang vi synder opphoper vi oss vrede8 som vil bli åpenbart på Dommens Dag. Vi blir til og med fortalt at vi er «av naturen vredens barn»9 (vår uthevning). Å synde mot Gud kommer naturlig for oss—og vi gjør oss naturlig fortjent til Hans vrede gjennom våre synder.

Øyeblikkelig død

Mange tror at fordi Gud er god vil Han tilgi alle, og slippe alle syndere inn i Himmelen. Men de misforstår Hans godhet. Når Moses bad om å få se Guds herlighet, svarte Gud at han ikke kunne se Ham og leve. Moses ville dø øyeblikkelig om han fikk se Gud. Tenk på dette:

[Gud] sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn (…) Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg når jeg går forbi.10

Legg merke til at all Guds herlighet var åpenbart ved Hans «godhet». Guds godhet ville ha drept Moses øyeblikkelig på grunn av hans personlige syndighet. Ilden av Guds godhet ville fortært ham, som en kopp vann som ble sluppet ned på solens overflate. Den eneste måten noen av oss kan stå i Guds nærhet på, er å være rene i hjertet. Jesus sa, «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.»11 Men som vi har sett ved å se på Loven, så er ikke en eneste av oss «rene av hjertet.»

Dette er fryktinngytende tanker, for den Guden vi snakker om ligner ikke på den alminnelige aksepterte oppfatningen. Han er ikke en godslig farsfigur, som smiler lykkelig over den syndige menneskeheten.

Midt i disse fryktinngytende tankene må du huske å la frykten virke til din fordel. Gudsfrykt er den sunneste formen for frykt du kan ha. Bibelen kaller det «begynnelsen til visdom.»12

Igjen, din kjennskap til Guds lov burde hjelpe deg å innse at du har et livstruende dilemma: et enormt problem av Guds vrede (hans rettferdige sinne) mot dine personlige synder. Den rettferdige straffen for synd—å bryte en eneste lov—er død, og en evighet i Helvete. Men du har ikke brutt bare én lov. Som resten av oss har du uten tvil brutt alle disse lovene, utallige ganger hver. Hva slags vrede tror du en dommer rettmessig kan ha mot en kriminell som er skyldig i å ha brutt loven tusener av ganger?

La oss se

La oss nå se på de fire store religionene for å se om de kan hjelpe deg ut av knipen din.


Hinduisme

Den hinduistiske religionen sier at hvis du har vært slem, så kan du komme tilbake som rotte eller et annet dyr.13 Hvis du har vært snill, kan du komme tilbake som en prins. Men det er som om noen sier: «Når du hopper ut av flyet, blir du sugd inn igjen som en annen passasjer. Om du har vært slem, går du ned til økonomiklassen; hvis du har vært snill, kommer du opp på første klasse.» Det er et interessant konsept, men det tar ikke for seg dine virkelige problemer, at du har syndet mot Gud og realiteten av Helvete.

Buddhisme

Forbausende nok, nekter den buddhistiske religion for at Gud eksisterer. Den lærer at liv og død er en slags illusjon.14 Det er som å stå ved døren på flyet og si: «Jeg er egentlig ikke her, og det finnes ikke noen tyngdelov eller noen bakke som jeg kommer til å treffe.» Det kan hjelpe deg midlertidig med å håndtere frykten, men det stemmer ikke overens med virkeligheten. Og det håndterer ikke dine virkelige problemer, at du har syndet mot Gud og realiteten av Helvete.

Islam

Interessant nok, så anerkjenner Islam realiteten av synd og helvete, og Guds rettferdighet, men håpet den tilbyr er at syndere kan unnslippe Guds rettferdighet hvis de utfører religiøse handlinger. Gud vil se disse, og på grunn av dem, vil Han forhåpentligvis vise nåde – men de kan ikke vite det helt sikkert.15 Hver persons gjerninger vil bli veid på Dommens dag, og det vil da bli bestemt hvem som er frelst og hvem som ikke er det – basert på om de fulgte Islam, var oppriktige i sin omvendelse, og gjorde nok gode gjerninger, til å oppveie for de onde.

Så Islam tror at du kan fortjene Guds nåde ved din egen innsats. Det er som å hoppe ut av flyet, og tro at å flakse med armene, skal stå imot tyngdeloven, og berge deg fra det 3000 meter høye fallet.

Og det er enda en ting å tenke på. Guds Lov viser oss at selv de beste av oss ikke er noe annet enn ondskapsfulle forbrytere som står skyldige og fordømt foran tronen til en fullkommen og hellig Dommer. Når vi forstår dette, blir våre «rettferdige gjerninger» faktisk sett som et forsøk på å bestikke universets Dommer. Bibelen sier at på grunn av vår skyld, er alt vi tilbyr Gud for vår rettferdiggjørelse (vår frikjennelse fra Hans rettssal) en styggedom for Ham,16 og kan bare føyes til resten av våre forbrytelser.

Islam, som de andre religionene, løser ikke dine problemer, at du har syndet mot Gud og realiteten av Helvete.

Kristendom

Så hvorfor er Kristendommen annerledes? Er ikke alle religionene like? La oss se. I Kristendommen har Gud selv sørget for en ”fallskjerm” for oss, og Hans Ord sier om Frelseren, ”Ikle dere Herren Jesus Kristus.”17 Akkurat som en fallskjerm løste ditt dilemma med tyngdeloven og dens konsekvenser, løser Frelseren fullkomment ditt dilemma med Guds Lov og dens konsekvenser! Det er brikken som mangler i puslespillet.

Hvordan løste Gud vårt dilemma? Han tilfredsstilte Sin vrede, ved å bli et menneske og å ta vår straff på Seg selv. Skriften forteller oss at Gud, i Kristus, forsonte verden med Seg selv. Kristendommen besørger den eneste fallskjermen som redder oss fra konsekvensene av Loven vi har overtrådt.

Tilbake til flyet

La oss, for å illustrere dette tydeligere, gå tilbake til flyet et øyeblikk. Du står på kanten av et 3000 meter høyt fall. Du må hoppe. Hjertet ditt hamrer i brystet. Hvorfor? På grunn av frykt. Du vet at tyngdeloven vil ta livet av deg når du hopper.

Noen tilbyr deg originalen av Mona Lisa. Du skyver den vekk.

En annen rekker deg nøklene til en flunkende ny Lamborghini. Du lar dem falle til gulvet.

Noen andre prøver å legge 5 millioner kroner i hendene dine. Du skyver hendene deres unna, og står der i skrekk over din forestående skjebne.

Plutselig hører du en stemme som sier: ”Her er en fallskjerm!”

Hvem av disse fire personene har mest troverdighet i dine øyne? Det er han som holdt frem fallskjermen! Igjen, det er din frykt for hoppet som vender deg til de gode nyhetene om fallskjermen.

På samme måte vil kunnskap om hva Guds Lov vil gjøre med deg, skape en frykt som gjør nyheten om en Frelser til ubeskrivelig gode nyheter! Det løser din knipe, at du er under Guds vrede. Gud elsker deg så høyt at Han ble et syndefritt menneske, personen Jesus fra Nasaret. Frelseren døde en uutholdelig død på korset, idet Han tok din straff (dødsdommen) på Seg selv. Den evige rettferdighetens krav ble tilfredstilt i det øyeblikket Han ropte: ”Det er fullbrakt!”

Guds vredes lynbolt ble stoppet, og Hans harmes torden ble stillet på Golgatas blodige kors: «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at Han ble en forbannelse for oss..»18 Vi brøt loven, men Han ble et menneske, for å betale vår skyld, ved Sitt livs blod.

Så stod Han opp fra de døde, og beseiret døden. Det betyr at Gud nå kan tilgi hver synd du noen gang har begått, og la dødsdommen din falle bort. Om du omvender deg og setter din lit til Jesus, så kan du si sammen med apostelen Paulus:

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.19

Så du trenger ikke lenger være plaget av frykten for å dø, og du trenger ikke lete lengre etter måter å håndtere problemene dine med synd, og Guds vrede på.20 Frelseren er Guds gave til deg. Evangeliet er usigelig gode nyheter til hele den syndige menneskerasen!

Gud selv kan «rettferdiggjøre» deg. Han kan rense deg, og gi deg Kristi «rettferdighet.» Han kan gjøre ditt hjerte rent ved å vaske bort alle dine synder. I klippen som brast for deg, kan Han verne deg fra Sin veldige vrede.21

Bare Jesus kan frelse deg fra døden og Helvete, noe du aldri kunne klare å tjene eller fortjene.22

Gjør det i dag

For å motta det evige liv i gave, må du omvende deg fra dine synder (vende deg bort fra dem), og ikle deg Herren Jesus Kristus, som du ville ha ikledd deg en fallskjerm, og stole på Ham alene for din frelse. Det betyr at du forsaker dine egne gode gjerninger som en måte å forsøke å glede Gud på (prøve å bestikke Han), og kun stoler på det Jesus har gjort for deg. Kast deg ganske enkelt på Dommerens nåde. Bibelen sier at Han er rik på nåde til alle som påkaller Ham,23 så påkall Ham akkurat nå. Han vil høre deg om du kommer til Han med et ydmykt og sorgfullt hjerte.

Gjør det nå for du vet aldri når du vil ta spranget gjennom dødens dør. Bekjenn dine synder for Gud, og sett din lit til Jesus, at Han vil frelse deg, og du vil gå over fra døden til livet. Du har Guds løfte på det.24

Be noe slikt som dette:

«Kjære Gud, i dag vender jeg meg bort fra all min synd [nevn dem] og jeg setter min lit til Jesus Kristus alene som min Herre og Frelser. Vær så snill å tilgi meg, forny mitt hjerte, og gi meg Din gave, evig liv. Jeg ber i Jesu navn. Amen.»

Ha nå tro på Gud. Han er absolutt verdt å stole på. Tvil aldri på Hans løfter. Han er ikke et menneske at Han skulle lyve.

Oppriktigheten av din bønn vil bli bevist gjennom din lydighet til Guds vilje, så les Hans Ord (Bibelen) daglig og vær lydig mot det du leser.25

Gå så til www.livingwaters.com og klikk på «Save yourself some pain». Der vil du finne prinsipper som vil hjelpe deg med å vokse i troen. Du kan også skaffe deg The Evidence Bible, som besvarer 100 av de vanligste spørsmålene rundt den kristne tro. Dens informative kommentarer vil hjelpe deg å vokse som kristen.26

Vær snill å ikke legge dette heftet til side. Hvis det har vært til hjelp for deg, så gi det videre til noen du bryr deg om—ingenting er viktigere enn hvor de tilbringer evigheten.27 Takk for at du leste dette.

Må Gud fortsette å velsigne deg og dine.

Ray Comfort

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest