De Keuze

De Keuze

Stel je voor dat ik je laat kiezen uit vier verschillende dingen:
  • De originele Mona Lisa
  • De sleutels van een spiksplinternieuwe Lamborghini
  • Eén miljoen euro contant
  • Een parachute

Je mag er maar één uitkiezen. Welke zou je kiezen? Voordat je een besluit neemt, is hier wat informatie om je te helpen de meest verstandige keuze te maken: je moet uit een vliegtuig springen op 3000 meter hoogte.

De andere giften kunnen wel (een) grote waarde hebben, maar ze zijn waardeloos als je de wet van de zwaartekracht moet respecteren tijdens een 3000 meter hoge val!
De kennis die je hebt, dat je zal moeten springen, zou een gezonde vrees in je moeten opwekken, en dat is goed want het kan je leven redden.
Houd dat in je achterhoofd.

Denk nu eens aan de vier grootste religies.

  • Hindoeïsme
  • Boeddhisme
  • Islam
  • Christendom

Welke zou jij kiezen? Voordat je een besluit neemt, is hier wat informatie die je zal helpen te bepalen wat de beste en meest verstandige keus zou zijn: de gehele mensheid staat op de rand van de eeuwigheid. We zullen allemaal sterven en een ieder van ons zal door de deur van de dood gaan; misschien zelfs binnen 20 jaar, of misschien binnen 6 maanden,… of misschien wel vandaag. Voor de meeste mensen is de dood een angstaanjagende val in het onbekende. Maar wat zouden we dan moeten doen?

Herinner jij je nog dat het de kennis van de sprong was die een gezonde angst in je opwekte, die je vervolgens hielp bij het maken van de juiste keuze?
Je weet wat de wet van de zwaartekracht een mens kan aandoen. In dat opzicht is er nog een andere wet, en hopelijk zal jouw kennis van wat die met je kan doen, jou helpen de juiste keuze te maken over de meest belangrijkste kwestie van het leven. Dus, blijf nog even bij me, en laat die angst jouw gids zijn.

De Sprong

Als we sterven worden we geconfronteerd met “de wet van zonde en dood.”1 Die wet kennen we als ‘De Tien Geboden’.

Laten we dus eens kijken naar die wet en bekijken hoe jij het doet ten opzichte van die wet op de Dag van het Oordeel. Heb je God liefgehad boven alles? Is Hij de eerste in je leven? Hij zou dat moeten zijn. Hij heeft namelijk jouw leven en alles dat jou lief is gegeven. Houd je van Hem met je hele hart, ziel, verstand en kracht? Dat is de eis van het Eerste Gebod. Of heb je het Tweede Gebod verbroken omdat je een god hebt gemaakt waar jij je op je gemak bij voelt – waarmee je dus zegt, “Mijn god is een liefhebbende en genadige god die nooit iemand naar de hel zal zenden”? Zo’n god bestaat niet; hij bestaat alleen in je verbeelding. Als je een god met jouw verstand maakt (een eigen beeld van God) noemt de Bijbel dat “afgoderij”. Afgodendienaars zullen niet in de Hemel worden toegelaten.

Heb je ooit wel eens in de naam van God gevloekt? Dat heet “godslastering” en God neemt dat heel erg serieus. Dat is het verbreken van het Derde Gebod, en de Bijbel zegt dat God hem, die Zijn naam bespot, niet onschuldig zal vinden.

Heb je jouw ouders altijd onvoorwaardelijk geëerd en de Zondag heilig gehouden? Zo niet, dan heb je het Vierde en Vijfde Gebod gebroken. Heb je ooit wel eens iemand gehaat? De Bijbel zegt, “Wie zijn broeder haat is een moordenaar.”2

Het Zevende Gebod is “U zult geen overspel plegen,” maar Jezus heeft gezegd, “Wie naar een vrouw kijkt met lust, heeft al overspel gepleegd met haar in zijn hart”3 (het Zevende Gebod is inclusief seks buiten het huwelijk). Heb je ooit wel eens met lust gekeken of seks gehad voor het trouwen? Zo ja, dan heb je dat Gebod overtreden.

Heb je ooit wel eens een leugen verteld? Ooit wel eens gestolen? Het maakt niet uit wat de waarde was? Zo ja, dan ben je een leugenachtige dief. De Bijbel zegt ons, “Leugenachtige lippen zijn een afschuw voor de Heer,”4 omdat Hij een God is van waarheid en heiligheid. Heb je wel eens iemands spullen begeerd (jaloerse hebzucht)? Dat is een overtreding van het Tiende Gebod.

Kleine Jessica

Dit is de morele Wet van God waar we allemaal mee zullen worden geconfronteerd. We zullen zonder ook maar één excuus tegenover God staan, omdat Hij ons een geweten heeft gegeven dat ons vertelt wat goed en wat fout is. Iedere keer als we liegen, stelen, overspel plegen, een moord plegen, etc., dan weten we dat we iets verkeerd doen. Hier is nu de cruciale vraag. Op de Dag van het Oordeel, wanneer God jou beoordeelt, zal Hij je onschuldig of schuldig bevinden van het overtreden van Zijn Wet? Denk maar eens goed na voordat je dat beantwoordt. Zal je naar de hemel gaan of naar de hel? De Bijbel waarschuwt ons dat alle moordenaars, afgodendienaars, leugenaars, dieven, ontucht- en overspel plegers in de hel terecht komen.5 Dus waar denk je dat jij terecht komt?

De gedachte dat je in de hel terecht zou kunnen komen zal je misschien niet bang maken, omdat je er niet in gelooft. Dat is hetzelfde als bij de uitgang van een vliegtuig op 3000 meter hoogte staan en zeggen dat je gelooft dat het geen gevolgen heeft als je zonder een parachute naar beneden springt.

Als je zegt dat er geen gevolgen zullen zijn als je de Wet van God overtreedt, dan zeg je dat God onrechtvaardig en slecht is. Dit is waarom.

Op 24 February 2005, was een meisje van negen jaar als vermist opgegeven, van haar huis in Homosassa, Florida. Drie weken later ontdekte de politie dat ze ontvoerd, beestachtig verkracht en toen levend begraven was. Kleine Jessica Lunsford werd vastgebonden in een knielende houding gevonden terwijl ze zich vastklampte aan een stuk speelgoed.

Wat Is Jouw Reactie?

Wat zijn jouw gevoelens over de man die dat kleine hulpeloze meisje op zo’n gruwelijke manier heeft vermoord? Ben je daar boos over? Ik hoop het. Ik hoop dat je woedend bent. Als je volledig onverschillig zou staan tegenover haar noodlot, dan zou dit een heel lelijke kant van je karakter laten zien.

Denk je dat God onverschillig staat tegenover zulke zondige daden? Je mag er je kostbare ziel op verwedden dat Hij dat niet is. Hij is heilig vertoornd!

De woede van een almachtig God tegen het kwaad vormt het bewijs van Zijn goedheid. Indien Hij niet kwaad zou zijn, dan zou Hij niet goed zijn. We kunnen Gods goedheid niet loskoppelen van Zijn boosheid. Nogmaals, als God van nature goed is, dan moet Hij onuitsprekelijk boos zijn op goddeloosheid.

Maar Zijn goedheid is zo groot dat Zijn toorn niet is beperkt tot de zonde van verkrachting en moord. Niets is verborgen voor Zijn zuivere en heilige ogen.
Hij is heel erg boos over martelingen, terrorisme, abortus, diefstal, leugens, overspel, ontucht, pedofilie, homoseksualiteit en godslastering.
Hij ziet ook ons gedachteleven en Hij zal ons oordelen voor de verborgen zonden van het hart, zoals lust, haat, rebellie, begerigheid, onzuivere gedachten, ondankbaarheid, egoïsme, jaloersheid, trots, afgunst, bedrog enz. Jezus waarschuwde, ‘Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de Dag van het Oordeel’.6

Er staat in de Bijbel dat Gods toorn op ieder mens rust7 en dat iedere keer als wij zondigen we meer en meer gestraft zullen worden8 op de Dag van het Oordeel. We weten uit Gods Woord dat we van nature zondaren zijn.9 Van nature zondigen we tegen God en daarom verdienen we Zijn toorn vanwege onze zonden.

Onmiddellijke Dood

Veel mensen denken dat omdat God goed is, Hij iedereen zal vergeven en dat Hij alle zondaren naar de Hemel laat gaan. Maar zij begrijpen Zijn goedheid niet. Mozes vroeg eens aan God: “Wilt U mij Uw heerlijkheid tonen?”, toen zei God tegen hem: “Je zult mijn gezicht niet zien, want er is geen mens die kan blijven leven als hij Mijn gezicht ziet”. Mozes zou onmiddellijk sterven als hij God zou zien. Denk hier eens over na:

[God] zei, “Ik zal mijn goedheid aan je voorbij laten trekken… Als mijn heerlijkheid voorbijgaat,
zal Ik je in een rotskloof zetten en je met mijn hand beschermen tot Ik voorbij ben gegaan.”10

Merk op dat de glorie van God in Zijn “goedheid” wordt weergegeven? De goedheid van God zou Mozes voor zijn persoonlijke zonde onmiddellijk hebben gedood. Het vuur van de heerlijkheid van God zou Mozes onmiddellijk hebben geconsumeerd, net als je een kopje water op een hete plaat in de zon gooit. De enige manier waarop wij in de aanwezigheid van God kunnen staan is met een zuiver hart. Jezus zei: “Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn, want zij zullen God zien.”11 Toen we de Wet bekeken, zagen we dat niemand een “zuiver hart” heeft.

Dit zijn verschrikkelijk angstige gedachten, want de God waar we het over hebben is helemaal niet zoals het beeld dat algemeen geaccepteerd wordt. Hij is geen welwillende Vaderfiguur, die gelukkig glimlacht op de zonde van de mensheid.

Onthoudt, dat midden in deze angstige gedachten, je de angst voor je laat werken. Het ontzag voor God is de meest gezonde angst die je kunt hebben. De Bijbel noemt dat “….de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen.”12

Nogmaals, jouw kennis van de Wet van God zal je laten zien dat je een levensbedreigend dilemma hebt: een groot probleem met de woede van God (Zijn gerechtvaardige toorn) tegen jouw persoonlijke zonden. De juiste straf voor zonden – het overtreden van zelfs maar één Wet – is de dood, en het eeuwige leven in de hel. Maar je hebt maar niet één wet overtreden. Net als iedereen heb je ze, zonder twijfel, allemaal verscheidene keren overtreden. Hoe razend denk je dat een rechter zal zijn op een misdadiger die duizenden keren de wet heeft overtreden?

Laten We Eens Kijken

Laten we nu even kijken of de volgende vier grootste religies jou misschien kunnen helpen in de moeilijke situatie waarin jij je bevindt.

Hindoeïsme

De religie van Hindoestanen leert dat als je slecht bent geweest, je als een rat of een ander dier terug kan komen..13 Als je goed bent geweest, kom je misschien als een prins terug. Maar dat lijkt op iemand die zegt dat als je uit het vliegtuig springt je als een andere passagier weer naar binnen word gezogen. Als je slecht bent geweest, dan ga je naar de “Economy Class” en als je goed bent geweest ga je naar de “First Class”. Dat is een interessant concept, maar het houdt geen rekening met het echte probleem van jouw zonde en de realiteit van de hel.

Boeddhisme

Het is verbazingwekkend dat de Boeddhistische religie zelfs ontkent dat God bestaat. Het zegt dat leven en dood een soort illusie zijn.14 Dat is net alsof we bij de deur van het vliegtuig zouden staan en dan zouden zeggen, “Ik ben hier niet echt, en de wet van de zwaartekracht bestaat niet, en ik zal niet tegen de grond vallen.” Dat zou je tijdelijk met je angst kunnen helpen, maar dat komt niet overeen met de realiteit. En het helpt je ook niet met jouw probleem dat je tegen God hebt gezondigd en de realiteit van de hel.

Islam

Het is interessant om te leren dat de Islam de realiteit van zonde, hel en de rechtvaardigheid van God erkent, maar de hoop die het aanbiedt is het doen van goede werken om aan de toorn van God te ontsnappen. God zal hen dan hopelijk genade geven als Hij hun goede werken ziet – maar dat weten ze niet zeker.15 Een ieders werk wordt gewogen op de Dag van het Oordeel en dan wordt er besloten wie er behouden wordt en wie niet – op grond van hoe zij de Islam hebben gevolgd, hoe oprecht ze waren met hun berouw, en of hun goede daden zwaarder wegen dan de slechte.

Islam gelooft dus dat je met je eigen prestaties de genade van God kan verdienen. Dat lijkt net alsof je met zwaaiende armen op die manier de zwaartekracht zou kunnen tegenwerken om je te beschermen tegen een 3000 meter hoge val als je uit het vliegtuig springt.

Er is dan nog iets anders om rekening mee te houden. De Wet van God leert ons dat zelfs de beste onder ons niets beter is dan de slechtste misdadiger, die schuldig en veroordeeld voor de troon van een volmaakt en heilig Rechter staat. Als je dat begrijpt, dan zijn onze “goede werken” slechts een methode om bij de Rechter van het Heelal in een goed boekje te komen.
De Bijbel zegt dat vanwege onze schuld, alles wat we God proberen aan te bieden om onze rechtvaardigheid te krijgen (onze vrijspraak vanuit Zijn rechtszaal) door Hem wordt veracht16 , en dat maakt onze schuld alleen maar groter.

Net zoals die andere religies, geeft Islam ook geen oplossing voor het feit dat je tegen God hebt gezondigd en de realiteit van de hel.

Het Christendom

Dus waarom is het Christendom anders? Zijn niet alle religies hetzelfde? Laten we eens kijken. In het Christendom heeft God ons Zelf voorzien van een “parachute” en Zijn Woord zegt over de Verlosser, “Geef je hele leven over aan de Heer Jezus Christus.”17 Net als een parachute jouw dilemma met de wet van de zwaartekracht en de gevolgen daarvan heeft opgelost, zo heeft de Verlosser jouw dilemma met de Wet van God en de gevolgen daarvan fantastisch opgelost! Dat is het verloren puzzelstukje dat je nodig hebt.

Hoe heeft God ons dilemma opgelost? Hij heeft Zijn toorn bevredigd, door als mens op aarde te komen en zo onze straffen op Zichzelf te nemen. De Heilige Schrift zegt ons dat God in Christus de hele wereld met Zichzelf heeft verzoend.
Het Christendom voorziet ons van de enige parachute die ons voor de gevolgen van het overtreden van de Wet van God kan redden.

Terug Naar Het Vliegtuig

Om dit duidelijker te kunnen maken gaan we even terug naar de illustratie van het vliegtuig. Je staat op de rand van een 3000 meter hoge val. Je MOET springen. Je hart bonst in je keel. Waarom? Door angst. Je weet dat je dood zal vallen zodra je springt, vanwege de wet van de zwaartekracht.

Iemand biedt je de originele Mona Lisa aan.

Je schuift het aan de kant. Iemand anders overhandigt je de sleutels van een gloednieuwe Lamborghini. Je laat ze op de vloer vallen.

Weer iemand anders probeert een miljoen euro in je handen te drukken. Je duwt de hand van die persoon weg en je staat vol afschuw over je niet te ontsnappen lot.

Opeens hoor je een stem die zegt: “Hier is een parachute.”

Wie van die vier mensen is het meest geloofwaardig in jouw ogen? Natuurlijk degene die je de parachute geeft! Nogmaals, het is je angst voor de sprong die ervoor zorgt dat jij je richt op het goede nieuws van de parachute.

Op dezelfde manier zorgt de wetenschap van wat de wet van God met jou kan doen voor angst, dat het nieuws van een Verlosser tot onuitsprekelijk goed nieuws maakt. Het lost je moeilijke positie ten opzichte van Gods toorn op. God houdt zoveel van jou dat Hij zelf een mens werd, zonder zonde, in de persoon van Jezus Christus. De Verlosser stierf een verschrikkelijke dood aan het kruis, terwijl Hij jouw straf (de doodstraf) op zich nam. De eis van eeuwige gerechtigheid was voldaan op het moment dat Hij riep, “Het is volbracht!”.

De bliksem van Gods toorn stopte en de donder van Zijn verontwaardiging viel stil met Golgotha’s bebloede kruis: “Door zelf de vervloeking op zich te nemen, heeft Christus ons vrijgekocht van de vloek van de wet.”18 Wij braken de wet, maar Hij werd een mens om onze straf te betalen met Zijn eigen bloed.

Daarna stond Hij op uit de dood en versloeg daarmee de dood. Dat betekent dat God nu elke zonde die je ooit gedaan hebt kan vergeven en je doodstraf kan omzetten. Als je berouw hebt en je afkeert van je zonde en je vertrouwen in Jezus stelt, kan je samen met de apostel Paulus zeggen:”

Want de wet van de Geest van leven in Jezus Christus heeft me vrijgemaakt van de wet van zonde en dood.19

Dus je hoeft niet langer meer gekweld te worden door de angst voor de dood, en je hoeft niet verder te zoeken naar manieren om met het probleem van zonde en Gods toorn om te gaan.20 De Verlosser is Gods cadeau voor jou. Het evangelie is onuitsprekelijk goed nieuws voor de hele zondige mensheid.

God zelf kan jou ‘rechtvaardig’ maken. Hij kan je reinigen en je de ‘rechtvaardigheid’ van Christus geven. Hij kan je een zuiver hart geven door je zonden weg te wassen. Hij kan je beschermen tegen Zijn hevige toorn in de Eeuwige Rots die Hij voor jouw heeft uitgehouwen.21

Alleen Jezus kan je redden van de dood en de hel, iets wat je op geen enkele manier kunt verdienen.22

Doe Het Vandaag

Om de gift van eeuwig leven te ontvangen, moet jij je bekeren van je zonden (van ze wegkeren) en Jezus Christus aanvaarden, zoals je een parachute zou aantrekken, zodat jij je redding alleen van Hem verwacht. Dat betekent dat jij je eigen goede werken verlaat als een gebaar naar God om Hem te plezieren (of om te kopen) en alleen vertrouwd in wat Jezus voor jou heeft gedaan. Vertrouw simpelweg op de genade van de Rechter. De Bijbel zegt dat Hij rijk is aan genade voor allen die hem aanroepen,23 23 dus roep Hem aan op dit moment. Hij zal je horen als je Hem benaderd met een nederig en berouwvol hart.

Doe het nu meteen, omdat je niet weet wanneer je die sprong door de deur naar de dood zal moeten nemen. Belijdt je zonden aan God, stel je vertrouwen in Jezus om je te redden en je zal overgaan van dood naar leven. Je hebt Gods woord.24

Bidt bijvoorbeeld het volgende:

“Lieve God, vandaag bekeer ik mij van al mijn zonden [noem ze] en stel ik mijn vertrouwen
alleen in Jezus Christus als mijn Heer en Redder. Vergeef mij alstublieft, verander mijn hart en
schenk mij Uw gift van eeuwig leven. Dit bidt ik in Jezus’ naam. Amen.”

Nu moet je vertrouwen hebben in God. Hij is absoluut betrouwbaar. Twijfel nooit aan Zijn beloften. Hij is niet mens dat Hij zou liegen.

De oprechtheid van jouw gebed zal worden bewezen door jouw gehoorzaamheid aan Gods wil. Lees daarom dagelijks Zijn Woord (de Bijbel) en wees gehoorzaam aan wat je leest.25

Ga daarna naar www.livingwaters.com en klik op “Save Yourself Some Pain.” Daar zul je principes vinden die je zullen helpen te groeien in je geloof. Je zou misschien behoefte hebben aan The Evidence Bible, die 100 van de meest voorkomende vragen over het Christelijk geloof beantwoordt. Zijn informatieve kanttekeningen zullen je helpen te groeien als een Christen.26

Gooi dit boekje alsjeblieft niet aan de kant. Als het je geholpen heeft, geef het dan aan iemand waar je om geeft—er is namelijk niets belangrijker dan waar zij hun eeuwigheid zullen doorbrengen.27 Ik wil je bedanken dat je dit gelezen hebt.

Moge God jou en degenen die jou lief zijn blijven zegenen,

Ray Comfort

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest