A je një njeri i mirë?

Are you a good person? – Albanian

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest